Shepherd: Pártalapítás előtt. Gondolatok egy másfajta értékrendről, egy másfajta munkamódszerről.

Elfogadva, hogy sokan bizonytalanok abban, hogy mire számítsanak, nagyon röviden összefoglalom azokat az alapelveket, amiket (úgy vélem) meghatározhatunk egy rendszerváltó párt esetében.

Előre szeretném tisztázni! Számomra ez fontos ügy. Ugyanakkor el kell fogadjátok, hogy nem üres és hangzatos szavakat akarok elmondani a jelenlegi politikai elit mintájára. Nem kívánok közhelyeket megfogalmazni az oktatás, az egészségügy, a gazdaság, stb. témakörében, mert mint korábban közöltem, rossz alapokra, nem lehet jó dolgokat felépíteni. Addig, amíg a jelenlegi rendszer létezik, csak toldozgatni, foldozgatni fogjuk a nekünk fontos ügyeket és nem tudunk jó eredményt elérni.

Ezt a pártot nem azért építem, hogy legyen egy ezredik ugyan olyan párt, mint a többi. Egy olyan pártot terveztem meg, ami mintát ad az elkövetkező politikai generációnak arra, hogy miként építsen a XXI. századi igényeknek megfelelő szervezetet. Épp ezért az itt elsoroltak nem tartalmaznak "klasszikusnak tekintett" és soha be nem tartott pártígéreteket. Így ha te azt várod, hogy itt új és hangzatos szavak, megváltó koncepciók, forradalmi akciótervek vannak felsorolva, akkor ki kell ábrándítsalak. Ezt a metodikát megtarthatják maguknak azok a pártok, akik az elmúlt harminc évben lerombolták Magyarország alapvetető társadalmi, szociális, gazdasági normáit. Én rendszert szeretnék váltani, ehhez keresek társakat. Ha ez számodra is elfogadható, akkor a következő pár percben a közös munkáról beszélek neked. 

 

1. Alapvetés

 

A tagok alapvető értékvetését és a munka szellemiségét alárendeljük a Wesselényi egyezménynek. Ez egyfajta pártalkotmány, ami meghatározza azt az erkölcsi, szellemi, funkcionális magatartást, ami a tagság kohéziós erejét úgy adja, hogy nem szab gátat az egyén szabadságjogainak. A Wesselényi Egyezmény szövege lábjegyzetként olvasható.

 

2. Pártideológia

 

A párt nem határoz meg jobb, vagy baloldali, konzervatív, vagy liberális irányvonalakat, mert ezek a társadalmi vitát olyan síkra terelnék, amik a jelenlegi politikai csatározásokat is a társadalmi érdekek képviselete helyett, pártérdekek képviseletévé teszik.

Elsődleges idea az, hogy képesek legyünk egyazon szervezetben, a tagság által meghatározott, társadalmilag fontos, az ország jövője szempontjából meghatározó témákat úgy vitatni, hogy közben ne próbáljunk megfelelni a jelenkort megbéklyózó politikai doktrínáknak. Hidakat kell építenünk falak helyett! Teret kell engedni a vitának, hogy megértsük sokkal több dolog közös bennünk, mint azt eddig hittük.

 

3. Pártprogram

 

Ez az első és nagyon határozott eltérés a megszokottól!

A párt programját nem az alapítók, nem egy szűk érdekközösség, hanem a tagság határozza meg! Az alapítók csak indítómotort adnak.

Ennek eszköze a párton belül létrehozott, a későbbiekben akár az állam üzemszerkezetét is meghatározó modell használata. Ezek szerint a párton belül a négy hatalmi ágnak meg kell jelennie, valamint a hatalmi ágak munkáját támogató alapszervezetnek átlátható rendszert kell alkotnia.

A négy hatalmi ág, amit le kívánunk képezni:

Törvényhozói hatalom
Igazságszolgáltatói hatalom
Végrehajtói hatalom
Ellenőrző és kontrollhatalom - Média

Tehát a párt programja ennek megfelelően:

- első lépésként a rendszerváltást elősegítő, általam kidolgozott, ideiglenesnek tekintett, módszer és szervezeti modellről dönt a tagság. (Akár el is vethető.). Így meghatározzuk a munka módszerét.

- második lépésként a rendszerváltás alapvető elemeiről - alkotmány, hatalmi ágak elválasztása, jogállamiság, stb. kérdéseiben dönt a tagság. Így meghatározzuk azokat a rövid és középtávú célokat, amiért dolgozunk.

- harmadik lépésként a rendszerváltást követő munkák mikéntjéről dönt a tagság, azaz mit tegyünk, ha megtörtént a rendszerváltás és azt miként tegyük? - Így meghatározzuk azt a hosszútávú célt, amiért dolgozunk.

 

4. Egy párt, a jövő államának mintájául

 

Az általam kidolgozott rendszerben a párt úgy van felépítve, mintha egy ideális állam szerkezetét látnád. Nem a pártot szolgáljuk, hanem a párton keresztül a tagságot, átfogó értelemben a társadalmat. Azaz meg kell határoznunk a hatalmi ágakat és azok leképezését a pártban. 

Hatalmi ág: A Törvényhozás. 
A párton belül a pártprogram, projektek, módszertani, kötelező szervezeti elemek, tartalmi és formai rendszerének rögzítése. A törvényhozás az Elektori Kollégium dolga a párton belül, úgy, hogy mindeközben fenntartja magának a vétó, valamint a kezdeményezés jogát, ezzel kontrollként is szolgálva.

Hatalmi ág: Független igazságszolgáltatás: 
A párton belül a jogi kérdések, alapvető jogállami struktúrák (pl: alkotmány), tagok jog előtti egyenlősége, jogi képviselet, etikai rendszerek és retorziók. - Az igazságszolgáltatás a Szenátus dolga a párton belül úgy, hogy mindeközben fenntartja magának a vétó, valamint a kezdeményezés jogát, ezzel kontrollként is szolgálva.

Hatalmi ág: Végrehajtói hatalom: 
A pártban az elnökség, azaz a pártvezetés, mely megvalósítja és ezzel aláveti magát a Törvényhozás (Elektori Kollégium) és az Igazságszolgáltatás (Szenátus) - összefoglaló néven az Elektori Parlament, döntéseinek úgy, hogy mindeközben fenntartja magának a vétó, valamint a kezdeményezés jogát, ezzel kontrollként is szolgálva. - A szakkollégiumok vezetőinek grémiuma, élén az elnökkel.

Hatalmi ág: Tömegtájékoztatás, médiakontroll:
A Törvényhozás, az Igazságszolgáltatás és a Végrehajtói hatalom munkájáról szabadon tájékoztató szervezeti egység, mely fenntartja magának a jogot, hogy a közvéleményen keresztül gyakorolja a vétó és a kezdeményezés jogát, ezzel kontrollként is szolgálva.

Ezzel a metodikával szakmai síkra tereljük a programalkotást, a projektek (törvények) létrehozását, valamint az ellenőrzés és irányítás ügyeit, de csak a társadalmi többség és akarat egysége legitimálja az egészet. 

 

5. A párt szerkezeti felépítése azaz a négy hatalmi ágat kiszolgáló munkaszervezet. (nem lesz egyszerű, de ha új rendszert akarunk, akkor építsünk új rendszert.)

 

A működésben meg kell határozni a tagok szerepét, hogy mindenki előtt világos legyen: Mindenki számít! Érteni kell, hogy tömegbázist építünk, nem pedig érdekcsoportot. 

Ha taggá válsz az lehetőség arra, hogy képviselj ügyeket, embereket, elveket. Lehetsz szemlélődő, de lehetsz cselekvő is. Jogodban áll és lehetőséged van formálni az ügyeket, mert a szervezet alá van rendelve a TAGNAK, aki a rendszer alapvető fogaskereke. Fontos kijelenteni, hogy a tagok kilencvenkilenc százalékától nem várunk el többet, mint heti egy órányi munkát 

Tag:
- Bárki lehet, aki betöltötte a 16. életévét.
- Nyilatkozik, hogy mely szakkollégium létét támogatja (azaz szerinte mik a fontos dolgok)
- Szakkollégiumot indíthat (ha úgy érzi van olyan ügy, ami nem kap elég figyelmet)
- Tagja lehet egy szakkollégiumnak 16 éves korától.(dolgozhat egy ügy érdekében, cselekedhet)
- Szavazati joga van 16 éves korától a szakkollégiumban.(a szakkollégium ügyeibe szavazatával képviseli álláspontját)
- Szakkollégiumi vezető lehet, ha betöltötte a 18. életévét. (Ha az adott szakkollégium tagjai megválasztják akkor tagjává válik a Végrehajtói hatalomnak.)
- Szakkollégiumi vezető helyettes lehet, 16 éves korától.
- Szakkollégiumi küldött lehet (Ha az összes szakkollégium tagjai megválasztják, akkor a szenátus tagjaként az Igazságszolgáltatói hatalom részévé válik)
- Elektornak lehet jelölni 18 éves korától. (Minden tag szavazata számít. Ezzel az Elektori Kollégium tagjaként, részévé válik a Törvényhozói hatalomnak.)
- Elektort jelölhet 16 éves korától.
- Elektorra szavazhat 16 éves korától

Szakkollégium:
A hatalmi ágak munkacsoportjai. Itt ölt alkot az, hogy mit képviselünk, azt miként képviseljük, ezt miként ellenőrizzük, vizsgáljuk, javítjuk. A szakkollégiumok a párt szellemi műhelyei. Szakkollégium lehet bármely társadalmi téma (oktatás, egészségügy, szociális kérdések, gazdasági téma, stb.) mely legkevesebb a tagság 5%-nak támogatását bírja. (Egy tag korlátlan számú szakkollégiumot támogathat)

Elektor:
Az a Tag, akit a tagok minimum 1%-a támogat, és ezzel delegál az elektori kollégiumba, mint képviselőt. A képviselők szavazhatnak az Elektori Parlamentben.

Szakkollégiumi küldött:
Az a Tag, akit a szakkollégiumok tagjai delegálnak(minden szakkollégium egyszerre, jelöl három TAG-ot, és ebből az összes szakkollégium tagja, szakkollégiumonként egy TAG-ra szavazhat) a szenátusba mint szenátort. 

Szenátus:
A szakkollégiumok küldötteinek összessége

Elektori Parlament:
Az elektori kollégium és a szenátus összessége: 

Szakkollégiumi elnök:
Egy adott szakkollégium tagjai által választott vezető, aki ezzel az Elnökség tagjává lesz.

Szakkollégiumi vezető helyettes
A szakkollégium által választott vezető helyettes.

Elnökség:
A szakkollégiumok vezetőinek grémiuma

Média Szakkollégium:
BÁRKI, BÁRMILYEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL!
A média szakkollégium nem tart felvételt, nincs kötött tagsága, nincs kötelező párttagsága. Bárki, bármilyen módon gyakorolhatja a köztájékoztatást.(Ebben - természetéből fakadóan - benne van, hogy a jelenlegi média, valamint minden párt akár ellenséges megnyilvánulásainak is helyt adunk.)

 

Összefoglalva:

 

A törvényhozói hatalom (elektori kollégium) és az igazságügyi hatalom (szenátus) összessége adja a parlament (elektori parlament) alsó és felsőházát, ami döntéseinek végrehajtója az elnökség. 

Az elektori kollégium és a szenátus a tagok munkáját és döntéseit viszi előre, így az elnökség azt teszi, amit a tagok diktálnak.

A párt októberi alapító közgyűlésére bárkit szeretettel és tisztelettel várunk.

A párt neve: Civil Közigazgatási Platform

 

Wesselényi Egyezmény szövege:

 

ALAPVETÉS

Tetteimmel, munkámmal, tudásommal a jelen és az elkövetkező generációkat szolgálom.

 

CÉLMEGHATÁROZÁS

Társadalmi – közösségi munkám alapvető céljaiként a társadalmi megbékélés, a jog előtti egyenlőség, a fenntartható gazdaság, a tudás alapú társadalom, a szellemi, lelki és fizikai egészség és jólét intézményeinek elérését, megteremtését, és fenntartását határozom meg.

 

VÁLLALÁSAIM

Védem a gyengét, óvom a kiszolgáltatottat, támogatom a rászorulót.

Terveimért, tetteimért vállalom a felelősséget.

Fellépek az erőszak és a gyűlöletkeltés ellen.

Elítélem az etnikai, vallási, szociális, szexuális alapon történő megkülönböztetést és kirekesztést.

Határozottan elítélem a korrupciót, és munkámban törekszem a teljes körű átláthatóságra.

Kijelentem, hogy minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok.

Törekszem a társadalmi konszenzus feltételeit megteremteni és fenntartani.

Nem ítélkezem, elvetem az önbíráskodást, ugyanakkor jogkövető módon szolgálom az egyezmény szellemiségét, és felhasználok minden rendelkezésemre álló törvényi eszközt céljaink elérése érdekében!

 

ÖSSZEGZÉS

Azon dolgozom, hogy új, az emberek érdekeit szolgáló, gazdasági, társadalmi, szociális értékrend jöjjön létre.

 

Indulás

 

Ha eddig eljutottál az olvasásban annak a szúk csoportnak az egyike vagy, aki valóban keresi a megoldást és erre kész és képes időt is áldozni. Ha a párt kapcsán több információra van szükséged, egyfelől olvasd el EZT a cikket, másfelől jelentkezz EZEN a linken, hogy információkat adhassunk számodra. 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://shepherdszerint.blog.hu/api/trackback/id/tr8514235841

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Facebook oldaldoboz